ข้อมูลร้าน ว้าว!!!! น้ำอ้อยคั้น

ข้อมูลร้าน ว้าว!!!! น้ำอ้อยคั้น

32/1 ม.4 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270