ข้อมูลร้าน ว.วิทย์ ติมอร่อย (จ.พระนครศรีอยุธยา)

ข้อมูลร้าน ว.วิทย์ ติมอร่อย (จ.พระนครศรีอยุธยา)

15/15 ม.5 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

66-882478582