ศาลาแดง ซ.1 ทันตกรรม

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู จ่ายเพียง 9,000 บาท เมื่อใช้บริการฟอกสีฟัน (ราคาปกดิ15,000บาท)

ลูกค้าทรูยู
รับสิทธิ์