ศูนย์อาหาร พอร์โต้ ชิโน่

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ใช้ 399 ทรูพอยท์ แลกรับบัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 100 บาท

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูใช้ 19 ทรูพอยท์ แลกรับน้ำดื่ม 1 ขวด

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ใช้ 399 ทรูพอยท์ แลกรับบัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 100 บาท

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูใช้ 19 ทรูพอยท์ แลกรับน้ำดื่ม 1 ขวด

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์