ข้อมูลร้าน สนอง ไก่ต้มน้ำปลา-ไก่ทอด

ข้อมูลร้าน สนอง ไก่ต้มน้ำปลา-ไก่ทอด

14 ม.13 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160