สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ซื้อบัตร Adventure Pass Pack 4 (บัตรกลุ่ม 4 ใบ) ราคาพิเศษ 2,400 บาท จากปกติ 3,600 บาท
ใช้ได้ถึง: 13 Mar 2020
ลูกค้าทรู ซื้อบัตร Adventure Pass ราคาพิเศษ 650 บาท จากปกติ 900 บาท
ใช้ได้ถึง: 13 Mar 2020