สามย่านยิม

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ทดลองออกกำลังกายฟรี 1 ครั้ง และ รับสิทธิ์ตรวจสุขภาพฟรี กับ personal trainer 1 ครั้ง (มูลค่า 1,500 บาท)

ลูกค้าทรูยู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู จ่ายเพียง 1,799 บาท จากปกติ 3,000 บาท เมื่อสมัครสมาชิก แพ็กเกจ 1 เดือน

ลูกค้าทรูยู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลดสูงสุด 20% เมื่อสมัคร 3 เดือนขึ้นไป

ลูกค้าทรูยู
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ทดลองออกกำลังกายฟรี 1 ครั้ง และ รับสิทธิ์ตรวจสุขภาพฟรี กับ personal trainer 1 ครั้ง (มูลค่า 1,500 บาท)

ลูกค้าทรูยู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู จ่ายเพียง 1,799 บาท จากปกติ 3,000 บาท เมื่อสมัครสมาชิก แพ็กเกจ 1 เดือน

ลูกค้าทรูยู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลดสูงสุด 20% เมื่อสมัคร 3 เดือนขึ้นไป

ลูกค้าทรูยู
รับสิทธิ์