ข้อมูลร้าน สามแยก ข้าวมันไก่ (จ.ยโสธร)

ข้อมูลร้าน สามแยก ข้าวมันไก่ (จ.ยโสธร)

627หมู่11 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

66-864080177