สายการบินแอร์มาเก๊า

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ซื้อตั๋วสายการบินแอร์มาเก๊า(ไป-กลับ) รวมน้ำหนักกระเป๋า และ อาหาร+เครื่องดื่ม เริ่มต้น 2,000 บาท
ใช้ได้ถึง: 30 Nov 2019