ข้อมูลร้าน สุ เต้าหู้ & ถั่วงอก

ข้อมูลร้าน สุ เต้าหู้ & ถั่วงอก

ตลาดสดเทศบาล2พิจิตร ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000