ข้อมูลร้าน สเต็กตาหวาน (จ.พังงา)

ข้อมูลร้าน สเต็กตาหวาน (จ.พังงา)

26/113 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190

66-979486651