ข้อมูลร้าน สเต็กบ้านโหร สาขา 3

ข้อมูลร้าน สเต็กบ้านโหร สาขา 3

16/2 ม.4 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000