ข้อมูลร้าน ส้มตำป้าปอย (จ.ปทุมธานี)

ข้อมูลร้าน ส้มตำป้าปอย (จ.ปทุมธานี)

คลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

66-636619159