ข้อมูลร้าน ส้มตำเจ๊จุก (จ.นครสวรรค์)

ข้อมูลร้าน ส้มตำเจ๊จุก (จ.นครสวรรค์)

1 ม.2 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

66-992572575