ข้อมูลร้าน ส้มตำ แววับ (จ.ยโสธร)

ข้อมูลร้าน ส้มตำ แววับ (จ.ยโสธร)

สามแยก ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

094-5367612