ข้อมูลร้าน หนิงเคบับไก่ (จ.บุรีรัมย์)

ข้อมูลร้าน หนิงเคบับไก่ (จ.บุรีรัมย์)

สำนักงานมาราเรีย ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170

66-925751336