ข้อมูลร้าน หมึกย่างฮาลาล

ข้อมูลร้าน หมึกย่างฮาลาล

49/27 ม.11 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530