ข้อมูลร้าน หอม ขนมครกชาววัง (จ.พะเยา)

ข้อมูลร้าน หอม ขนมครกชาววัง (จ.พะเยา)

47/1หมู่ที่10 ถนนเชียงคำ-จุน ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110

66-626838167