ข้อมูลร้าน หอยแมลงภู่นึ่ง

ข้อมูลร้าน หอยแมลงภู่นึ่ง

หน้าวัดวงษ์ฆ้อง ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000