หอแว่น / Better Vision

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูการ์ด ลด 25% กรอบแว่นตา หรือเลนส์ ราคาปกติ 1,500 บาทขึ้นไป
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019
ลูกค้าทรู ลด 20% กรอบแว่นตา หรือเลนส์ ราคาปกติ 1,500 บาทขึ้นไป
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูการ์ด ลด 25% กรอบแว่นตา หรือเลนส์ ราคาปกติ 1,500 บาทขึ้นไป
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019
ลูกค้าทรู ลด 20% กรอบแว่นตา หรือเลนส์ ราคาปกติ 1,500 บาทขึ้นไป
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019