อมารี ภูเก็ต

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ลด 10% อาหารและเครื่องดื่ม

True Customer
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลดเพิ่ม 20% จากราคาห้องพักที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ (Best Available Rates)

True Customer
รับสิทธิ์