ข้อมูลร้าน อรุณีลูกชิ้นปลา

ข้อมูลร้าน อรุณีลูกชิ้นปลา

106/10 ม.3 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270