ข้อมูลร้าน ออเจ้า กะเพราถาด

ข้อมูลร้าน ออเจ้า กะเพราถาด

10/6 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000