ข้อมูลร้าน ออเร้นจเมี่ยงปลาเผา

ข้อมูลร้าน ออเร้นจเมี่ยงปลาเผา

140/268 ม.17 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160