anello

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ใช้ 259 ทรูพอยท์ แลกส่วนลด 100 บาท

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูแบล็ค และ ลูกค้าทรูเรด ลดเพิ่ม 10%

ลูกค้าทรูยู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลดเพิ่ม 5%

ลูกค้าทรูยู
รับสิทธิ์