ข้อมูลร้าน อัจฉรา หมูสะเต๊ะท่าเรือ

ข้อมูลร้าน อัจฉรา หมูสะเต๊ะท่าเรือ

85 ม.1 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130