ข้อมูลร้าน อันดา ปังปิงเสียบไม้ (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน อันดา ปังปิงเสียบไม้ (จ.สงขลา)

24 ซ.7 รัตนอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

66-919815277