ข้อมูลร้าน อาดัม ปิ้งย่าง ฮาล้าล

ข้อมูลร้าน อาดัม ปิ้งย่าง ฮาล้าล

ตลาดบวรร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520