ข้อมูลร้าน อามีนไก่ทอด

ข้อมูลร้าน อามีนไก่ทอด

ตลาดนัดชัชตลาดไทสี่แยกตาสา ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000