ข้อมูลร้าน อาหารตามสั่งยายชู

ข้อมูลร้าน อาหารตามสั่งยายชู

18/2 ม.14 ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210