ข้อมูลร้าน อาหารตามสั่งเมืองอุบล (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน อาหารตามสั่งเมืองอุบล (จ.ชลบุรี)

277/25 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

66-907754569