ข้อมูลร้าน อาหารตามสั่ง (จ.เชียงราย)

ข้อมูลร้าน อาหารตามสั่ง (จ.เชียงราย)

112ม.7ล๊อค1 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240

66-846174002