ข้อมูลร้าน อาหารตามสั่ง ร้านกลางซอย

ข้อมูลร้าน อาหารตามสั่ง ร้านกลางซอย

221 ม.11 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000