ข้อมูลร้าน อาหารเจเพื่อสุขภาพ (จ.เชียงราย)

ข้อมูลร้าน อาหารเจเพื่อสุขภาพ (จ.เชียงราย)

21 ม.5 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

66-914163273