ข้อมูลร้าน อินยาส เป็ดย่าง อยุธยา

ข้อมูลร้าน อินยาส เป็ดย่าง อยุธยา

55/50 ม.5 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000