ข้อมูลร้าน อิ่มอร่อยข้าวต้ม 5 บาท

ข้อมูลร้าน อิ่มอร่อยข้าวต้ม 5 บาท

95 ห้อง8 ถ.สีหราชเดโชชัย4 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000