ข้อมูลร้าน อิ่มไข่ปิ้งทรงเครื่อง (จ.ตาก)

ข้อมูลร้าน อิ่มไข่ปิ้งทรงเครื่อง (จ.ตาก)

58/3 ถ.ตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

66-896653853