อิ๊กซ์สเต็กเฮาส์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ลด 10% จากราคาปกติ (ไม่รวมเครื่องดื่มทุกชนิด)
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019
ลูกค้าทรูเรดการ์ด ลด 15% จากราคาปกติ (ไม่รวมเครื่องดื่มทุกชนิด)
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019
ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ลด 20% จากราคาปกติ (ไม่รวมเครื่องดื่มทุกชนิด)
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ลด 10% จากราคาปกติ (ไม่รวมเครื่องดื่มทุกชนิด)
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019
ลูกค้าทรูเรดการ์ด ลด 15% จากราคาปกติ (ไม่รวมเครื่องดื่มทุกชนิด)
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019
ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ลด 20% จากราคาปกติ (ไม่รวมเครื่องดื่มทุกชนิด)
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019