อีทไทย

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ซื้อหมูปิ้ง ชุด 5 ไม้และชุดรวมเผือกทอด ราคาพิเศษ 140 บาท (เฉพาะสาขา Central Embassy)

True Customer
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้ 399 ทรูพอยท์ แลกรับบัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 100 บาท (เฉพาะสาขา Central Embassy)

รายละเอียด

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ซื้อหมูปิ้ง ชุด 5 ไม้และชุดรวมเผือกทอด ราคาพิเศษ 140 บาท (เฉพาะสาขา Central Embassy)

True Customer
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้ 399 ทรูพอยท์ แลกรับบัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 100 บาท (เฉพาะสาขา Central Embassy)

รายละเอียด