ข้อมูลร้าน อู่ช่างโอ (จ.พะเยา)

ข้อมูลร้าน อู่ช่างโอ (จ.พะเยา)

59หมู่ที่7 ถนนเชียงคำ-จุน ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110

66-895542178