ข้อมูลร้าน อู่ยุโรปอินดี้ (จ.เชียงราย)

ข้อมูลร้าน อู่ยุโรปอินดี้ (จ.เชียงราย)

191/11 หมู่ที่4 ถนนกลางเวียง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

66-873049279