ข้อมูลร้าน อ้อม ซูวีเนีย (จ.ภูเก็ต)

ข้อมูลร้าน อ้อม ซูวีเนีย (จ.ภูเก็ต)

340/2 ม.9 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

66-937534780