ข้อมูลร้าน อ้อย นวดไทย (จ.ภูเก็ต)

ข้อมูลร้าน อ้อย นวดไทย (จ.ภูเก็ต)

176/73ม.7 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

66-856543494