ข้อมูลร้าน อ้อย อาหารตามสั่ง (จ.บุรีรัมย์)

ข้อมูลร้าน อ้อย อาหารตามสั่ง (จ.บุรีรัมย์)

หน้าวัดโพธิ์ ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170

66-825741214