ข้อมูลร้าน อ๋อย โมบาย (จ.เชียงราย)

ข้อมูลร้าน อ๋อย โมบาย (จ.เชียงราย)

30/3 ม.10 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220

099-3911101