ข้อมูลร้าน อ๋อ...ลาบเป็ด (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน อ๋อ...ลาบเป็ด (จ.ขอนแก่น)

59/35 หมู่บ้านร่มเย็น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

66-880374269