ข้อมูลร้าน ฮัก เบเกอร์รี่ (จ.ลำพูน)

ข้อมูลร้าน ฮัก เบเกอร์รี่ (จ.ลำพูน)

206/8 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

66-910725549