ข้อมูลร้าน ฮั่นแน่ ซูชิ เบรินไฟ (จ.เพชรบุรี)

ข้อมูลร้าน ฮั่นแน่ ซูชิ เบรินไฟ (จ.เพชรบุรี)

ตลาดเพชรไพบูลย์ ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

66-818664024