ข้อมูลร้าน เขียดเขียว ออนซอน (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน เขียดเขียว ออนซอน (จ.ขอนแก่น)

118 ถ.หน้าเมืิอง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

66-938739410