ข้อมูลร้าน เครปกระทะเหล็ก(หลังมอเจ้าเก่า)

ข้อมูลร้าน เครปกระทะเหล็ก(หลังมอเจ้าเก่า)

22 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000